Blog

Zacienienie paneli fotowoltaicznych

Zacienienie paneli fotowoltaicznych

Jak łatwo można się domyślić, zacienienie paneli fotowoltaicznych będzie mieć negatywny wpływ na działanie całej instalacji oraz może skutkować spadkiem uzysku energii elektrycznej. Czy można mu przeciwdziałać? Jak zmniejszyć wpływ zacienienia na instalację fotowoltaiczną?

Zacienienie instalacji fotowoltaicznej

Jeśli mowa o zacienieniu paneli słonecznych, to możemy mówić o jego różnym natężeniu - a każde będzie nieść inne skutki. Jeśli mamy do czynienia z cieniem rozproszonym, może dojść do proporcjonalnego obniżenia przepływającego prądu w punkcie mocy maksymalnej. Gdy natomiast zacienienie jest silne, dojdzie do znacznego spadku mocy.

Co może być przyczyną zacienienia paneli fotowoltaicznych?

Najczęstszą przyczyną zacienienia są sąsiednie budynki oraz drzewa. Już na etapie montażu trzeba przewidzieć, jak w ciągu roku mogą zacieniać dach i bezwzględnie unikać montowania paneli w tych miejscach. Powód zacienienia może być także przejściowy - może być nim śnieg, ptasie odchody, brud czy opadłe na dach gałęzie.

Jak przeciwdziałać zacienieniu paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne są stale udoskonalane. Dlatego też problem ich zacienienia powoli przestaje istnieć. Panele fotowoltaiczne są stale udoskonalane. Dlatego też problem ich zacienienia powoli przestaje istnieć. - Przede wszystkim, należy pamiętać o regularnej konserwacji. panele fotowoltaiczne powinny być myte, aby usuwać z nich np. ptasie odchody czy śnieg. - O problemie zacienienia warto pomyśleć już na etapie projektowania instalacji. Optymalne rozmieszczenie oraz połączenie modułów sprawi, że nawet w sytuacji rozproszonego zacienienia jednej części instalacji, druga będzie nadal utrzymywać zadowalając pobór mocy. - Moduły fotowoltaiczne należy rozmieścić, biorąc pod uwagę rozmieszczenie innych budynków oraz drzew oraz elementów konstrukcyjnych dachu, takich jak kominy, które  mogą rzucać na nie cień. - Do łańcucha ogniw fotowoltaicznych można wlutować specjalną diodę bypass, która pozwoli na przepływ prądu z pominięciem zacienionych ogniw. Jak widzisz, całkowite wyeliminowanie problemu zacienienia instalacji fotowoltaicznej, w szczególności rozproszonego jest niemożliwe, gdyż mogą powodować go czynniki, na które nie do końca mamy wpływ. Problem zacienienia można jednak znacząco ograniczyć, dokładnie analizując już na etapie projektowania instalacji rozmieszczenie ogniw fotowoltaicznych. Jeśli chcesz uzyskać indywidualny, dopasowany do twojego domu plan, skontaktuj się z nami.